5 tips för att undvika kostsamt takarbete 

En fastighetsägares värsta mardröm är att taket brister och att vatten tar sig in i huset. Det värsta med dessa typer av skador är att de ofta kommer smygande vilket kan göra det svårt att upptäcka. För att slippa kostsamma och tidskrävande reparationer och renoveringar finns det flertal åtgärder du kan vidta för att bibehålla ett hälsosamt och välfungerande tak. Genom att hålla koll på ditt tak kan du dessutom spara in pengar på onödiga kostnader som exempelvis att laga takpannor. Gör jobbet själv så sparar du tid och pengar samt kan upptäcka skador i god tid. 

  1. Rengör taket vid behov

Att tvätta taket är ett effektivt sätt du kan få takpannorna att se ut som nya igen och hålla mossa och skräp borta. För att undvika problem är det bäst att tvätta taket så fort du upptäcker att mossa tagit fäste. Anledningen till att det är bäst att rengöra taket så fort som möjligt är för att mossan kan växa sig igenom pannorna om den förblir orörd under en längre tid. Om mossan växer igenom plattorna skadas pannornas beläggning vilket förstör pannornas kvalité. Om taket inte rengörs i god tid kan det behöva läggas en ny beläggning. Om du väljer att rengöra taket själv är det viktigt att tänka på säkerheten. Använd fallskyddsutrustning för att minimera risken för allvarliga skador. Hantverkare - Taktvätt, takläggare, fasad

 

  1. Använd mossmedel

Ett alternativ till att tvätta taket är att använda mossmedel. Genom att använda mossmedel hindrar du mossan från att få fäste på takpannorna. Därmed är mossmedel mer effektivt desto nyare uppkomsten av mossan är. 

  1. Byt spruckna takpannor i god tid

Se till att ha ett gäng takpannor liggandes som reserver ifall att någon takpanna spricker och går sönder. Byt ut skadade takpannor så fort du upptäcker dem för att minimera risken för ytterligare skador. En sprucken takpanna leder nämligen inte bort vatten som den ska vilket kan leda till att fukt och vatten skadar underlaget på taket. 

  1. Byt underlaget vid behov

Håll koll på kvalitén av ditt underlag på taket. Tyvärr måste hela underlaget bytas ut om det uppstått skador eller slitage. Du kan dock spara in både pengar och arbetskraft genom att hålla god uppsikt på ditt underlag för att förhindra ytterligare skador. Byt ut underlaget så fort du upptäcker en skada för att minimera risken för att vatten och fukt tar sig in i taket och orsakar värre skador. 

  1. Olika takpannor kräver olika skötsel

Värt att nämna är att olika typer av tak kan kräva olika skötsel. Lertegel ska exempelvis inte tvättas eller behandlas då det är otroligt känsligt. Betongpannor fungerar däremot bra för behandling och tvättning. Kolla därför upp vilken behandling och underhåll ditt tak behöver innan du vidtar några åtgärder.