Vilka jobbar på en webbyrå? 

En webbyrå är en sorts reklambyrå som har riktat in sig på marknadsföring och kommunikation via  digitala kanaler. Det finns ett flertal olika yrkestitlar som jobbar på en webbyrå. I den här artikeln kommer du att få veta allt om vilka olika yrkesroller du kan hitta på en typisk webbyrå. 

Copywriter 

En yrkestitel som jobbar på en webbyrå är en copywriter. En copywriter jobbar med att ta fram texter för ett kommersiellt syfte, till exempel reklam. Därför kan man på svenska säga reklamskribent. Men numera säger de flesta copywriter. Förutom att en copywriters främsta arbetsuppgift är att ta fram säljande och informativa texter så ingår det även research för att texten ska bli så bra som möjligt. För att bli copywriter behöver du oftast ha en utbildning på högre nivå. Det kan du bland annat få genom att läsa en utbildning på yrkeshögskolan. 

Art director 

Som art director är du lite av den konstnärliga ledaren på en webbyrå och ser till att det är bra kvalitet på hemsida. Du tar fram olika idéer kring hur en reklamkampanj ska utformas och du står främst för det visuella i kampanjen. Några arbetsuppgifter en art director kan ha är att instruera vid fotograferingar, göra upp skisser och se till att alla på webbyrån förstår det visuella. För att bli art director behöver du ha kunskaper inom grafisk formgivning, det kan du få genom att läsa en utbildning på högskolan, universitetet eller på en yrkeshögskola.  

Projektledare 

Projektledaren fungerar lite som spindeln i nätet på en webbyrå. Det är främst projektledaren som planerar och leder de olika projekten som webbyrån får i uppdrag. Därför är det viktigt att du som projektledare är bra på att organisera och utvärdera. Men det är också bra om du har kunskaper inom marknadsföring och projektledning. Det kan du få genom att gå en passande utbildning på högskolan eller liknande. 

Utvecklare 

En annan vanligt förekommande yrkesgrupp på en webbyrå är utvecklare. En utvecklare jobbar med att programmera och utveckla databaser och system. Det är till exempel utvecklaren som tar fram olika webbsidor. För att bli utvecklare krävs det att du har utbildning på högskolenivå. 

Kommunikatör 

En kommunikatör är expert på kommunikation. Som kommunikatör arbetar du med att utforma, planera, sprida och utvärdera information. Som kommunikatör är du med och utvecklar ett företags varumärke för att bygga bra kundrelationer. För att bli kommunikatör behöver du ha en utbildning. Det kan du få genom att läsa kommunikation på högskolenivå. 

Så med andra ord finns det massor med olika yrkestitlar på en typisk webbyrå.  Det är tack vare alla olika kunskaper som man kan ta sig an ett stort projekt och lyckas med det.